Producenci
producenci
Bestsellery
Narty Salomon S/Max W 4C (L255)
Narty Salomon S/Max W 4C (L255)

959,00 zł

Cena regularna: 1 219,00 zł

Najniższa cena: 859,00 zł
Buty Atomic Hawx Magna R75 (B102)
Buty Atomic Hawx Magna R75 (B102)

749,00 zł

Cena regularna: 999,00 zł

Najniższa cena: 839,00 zł
Rower damski Kellys Vanity 70
Rower damski Kellys Vanity 70

2 599,00 zł

Cena regularna: 3 199,00 zł

Najniższa cena: 2 999,00 zł
Buty Atomic Hawx Prime 95 (B100)
Buty Atomic Hawx Prime 95 (B100)

1 399,00 zł

Cena regularna: 1 999,00 zł

Najniższa cena: 1 029,00 zł
Buty ATOMIC HAWX MAGNA 100 (B16)
Buty ATOMIC HAWX MAGNA 100 (B16)

1 089,00 zł

Narty FISCHER RC4 XTR (L722) 2024
Narty FISCHER RC4 XTR (L722) 2024

1 399,00 zł

Narty Salomon S-Max W6 (L400)
Narty Salomon S-Max W6 (L400)

1 749,00 zł

Cena regularna: 2 199,00 zł

Najniższa cena: 1 699,00 zł
Promocje
Narty Salomon S/MAX 10 (L702)
Narty Salomon S/MAX 10 (L702)

2 259,00 zł

Cena regularna: 2 999,00 zł

Najniższa cena: 2 999,00 zł
Rower damski Kellys Clea 30
Rower damski Kellys Clea 30

1 999,00 zł

Cena regularna: 2 399,00 zł

Najniższa cena: 2 399,00 zł
Rower damski Kellys Vanity 70
Rower damski Kellys Vanity 70

2 599,00 zł

Cena regularna: 3 199,00 zł

Najniższa cena: 2 999,00 zł
Rower damski Kellys Pheebe 30
Rower damski Kellys Pheebe 30

2 899,00 zł

Cena regularna: 3 599,00 zł

Najniższa cena: 3 599,00 zł
Nowości
Rower damski Kellys Pheebe 30
Rower damski Kellys Pheebe 30

2 899,00 zł

Cena regularna: 3 599,00 zł

Najniższa cena: 3 599,00 zł
Rower damski Kellys Vanity 70
Rower damski Kellys Vanity 70

2 599,00 zł

Cena regularna: 3 199,00 zł

Najniższa cena: 2 999,00 zł
Rower damski Kellys Clea 30
Rower damski Kellys Clea 30

1 999,00 zł

Cena regularna: 2 399,00 zł

Najniższa cena: 2 399,00 zł
Rower damski Kellys Clea 70
Rower damski Kellys Clea 70

2 199,00 zł

Cena regularna: 2 699,00 zł

Najniższa cena: 2 699,00 zł
Produkt dnia
Narty Fischer RcOne F18 (L724) 2024
Narty Fischer RcOne F18 (L724) 2024

1 799,00 zł

Buty narciarskie FISCHER RC4 HV 90 (B114)
Buty narciarskie FISCHER RC4 HV 90 (B114)

1 179,00 zł

Cena regularna: 1 469,00 zł

Najniższa cena: 1 469,00 zł
Buty Atomic Hawx Prime 95 (B100)
Buty Atomic Hawx Prime 95 (B100)

1 399,00 zł

Cena regularna: 1 999,00 zł

Najniższa cena: 1 029,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego chlebeksport.pl

 
Wstęp
Sklep internetowy dostępny pod adresem https://chlebeksport.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Urszulę Chlebek prowadzącą działalność gospodarczą jako Firma Handlowo-Usługowa Urszula Chlebek z siedzibą w Podwilk 243, 34-722 Podwilk, NIP: 735-152-06-80, tel. 18 26-88-424, e-mail: pytania@chlebek-sport.pl
Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulacji zamówienia bez podania przyczyny!

I. Definicje
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https:// chlebeksport.pl
2. Sprzedawca – Urszula Chlebek prowadzącą działalność gospodarczą jako Firma Handlowo-Usługowa Urszula Chlebek z siedzibą w Podwilk 243, 34-722 Podwilk, NIP: 735-152-06-80,
3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

II. Postanowienia ogólne
Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
4. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. W Sklepie internetowym mogą być także dostępne Towary powystawowe oraz używane – w takim przypadku informacja o stanie i ewentualnych wadach zostanie umieszczona w opisie Towaru.
5. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
6. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

8.Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą możesz według własnego wyboru przyjąć lub odrzucić);
 
III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży,
b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
4. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z podanym przez Klienta adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 
IV. Umowa sprzedaży
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca umożliwia także złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres pytania@chlebeksport.pl .
3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.
4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 
V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.
3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
5. Sprzedawca po uprzednim ustaleniu Przez Klienta (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) terminu umożliwia odbiór osobisty Towaru pod następującym adresem:
Chlebek-Sport
Spytkowice 626B
34-745 Spytkowice
6. Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia oraz znajdują się na podstronie Sklepu internetowego „Koszty dostawy”.
7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 
VI. Metody płatności
1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank PKO BP o numerze: 29 1020 3466 0000 9002 0087 0402,
b) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera,
c) gotówką – przy odbiorze osobistym w Sklepie wymienionym w cz. V. ust. 5.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
3. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Paragon lub faktura VAT są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.
 
VII. Rękojmia za wady Towaru
1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wadu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.
4. Zgodnie z art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres pytania@chlebeksport.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Chlebek-Sport
Spytkowice 626B
34-745 Spytkowice
7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
8. Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy i jego dostawy.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży
1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
11. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres pytania@chlebeksport.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej pytania@chlebeksport.pl.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres pytania@chlebeksport.pl.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
7. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
8. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

9. Jeśli towar zamówiony przez klienta nie jest dostępny lub jest niedostępny w ilości zamówionej przez klienta, sprzedawca może anulować zamówienie oraz zwrócić poniesione koszty przez kupującego
 
X. Odpowiedzialność
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 
XI. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.

 

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

Chlebek-Sport

Spytkowice 626B

34-745 Spytkowice       |    e-mail: pytania@chlebeksport.pl

 

 Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko Konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Adres Konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………

 

Podpis Konsumenta (tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej)

…………………………………

 

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

 

* Właściwe zaznaczyć

 

 

 Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji

 

…………………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

 1. Dane Klienta

Imię i nazwisko:

 

Adres :

 

 

e-mail, telefon:

 

 

 1. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar

(kod towaru/ nr seryjny, nazwa)

 

 

 

 

Data zakupu

 

Opis wady

(w tym moment wystąpienia wady)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

☐ nieodpłatna naprawa Towaru

☐ wymiana na nowy Towar

☐ odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

☐ obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

 

…………………………………………….

          (podpis Klienta)

 
 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Infolinia:

Telefon: +48 182688424

Email: pytania@chlebek-sport.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl